Diensten: VvE Beheer

Zoals u ongetwijfeld weet vraagt het totale beheer van een VvE om een uitgebreide kennis op bouwtechnisch, financieel en organisatorisch gebied. AAmaron Advies- en Administratiekantoor beschikt over deze kennis en biedt daarom het beheren van VvE’s aan. Uiteraard hanteren wij hierbij zeer concurrerende tarieven.

Onze zienswijze

Om het beheer van een VvE de juiste invulling te geven zijn wij van mening dat zowel voor het technisch gedeelte als voor het administratief gedeelte een deskundige nodig is. Wij werken zeer nauw samen met een gerenommeerd makelaarskantoor om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Om deze reden werken wij ook bij iedere VvE die wij beheren met een deskundige op administratief gebied en een deskundige op bouwtechnisch gebied. Hierbij zal een van deze personen uw vaste aanspreekpunt zijn.

VvE administratief beheer

Hieronder verstaan wij:
 • Het administreren van bankrekening(en) van de vereniging.
 • Het controleren, administreren en betalen van ontvangen rekeningen.
 • Het incasseren en administreren van de vastgestelde bijdrage, het bewaken van de openstaande saldi en de hierbij behorende correspondentie en procedures.
 • Het verantwoorden van de administratie aan de kascommissie.
 • Het opstellen van de begroting van de jaarstukken.
 • Het vervaardigen van de uitnodigingen, volmachten, agenda en jaarstukken, alsmede afschriften van eventuele contracten en onderhoudsoffertes voor de algemene ledenvergadering.
 • Het aan nieuwe leden verstrekken van alle relevante informatie over de vereniging en derden informeren bij mutaties binnen de vereniging alsmede het administreren van de mutatie

VvE technisch beheer

Dit bestaat uit:
 • Het in behandeling nemen van gemelde onderhoudsgebreken.
 • Het aannemen en verhelpen van urgente storingen buiten kantooruren en het begeleiden van de afhandeling hiervan.
 • Het controleren en betaalbaar stellen van rekeningen.
 • Het aanvragen en beoordelen van prijsaanbiedingen van alle onderhoudszaken en het uitbesteden hiervan.
 • Het controleren van de uitgevoerde grotere onderhoudswerkzaamheden.
 • Het opmaken en jaarlijks actualiseren van de meerjaren onderhoudsplanningen.
 • Het toelichten van het gevoerde beleid en de meerjarenbegroting op de algemene ledenvergadering.

0 Error: