Diensten: Verlenen van tijdelijke administratieve ondersteuning

Misschien is het zo dat u de administratieve werkzaamheden binnen uw eigen onderneming wilt houden en hiervoor een administratief medewerker in dienst heeft. Het zou kunnen gebeuren dat deze medewerker wegens omstandigheden niet in staat is het werk uit te voeren. Bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, zwangerschapsverlof of persoonlijke omstandigheden.

Gedurende deze periode kunnen wij de administratieve werkzaamheden voor u verzorgen zodat er bij u geen achterstand ontstaat. Daarnaast kan het voor uw medewerker een geruststelling zijn dat het werk gedurende zijn of haar afwezigheid toch wordt gedaan en deze na terugkeer met frisse moed en een schone lei weer aan de slag kan.

0 Error: