Diensten: Het verzorgen van de salarisadministratie

Met betrekking tot het verzorgen van uw salarisadministratie kunt u naast het berekenen van de salarissen denken aan de volgende werkzaamheden:

  • Aanlevering salarisstroken en jaaropgaven
  • Aanlevering loonjournaalpost en verzamelloonstaat
  • Aanlevering betalingsoverzicht en digitaal bestand t.b.v. elektronische betalingen
  • Digitale aangifte van de loonbelasting per loontijdvak
  • Aan- en afmeldingen van werknemers bij diverse instanties
  • Opmaken van arbeidscontracten
  • Verlof- en verzuimregistratie
Graag merken wij op dat wij branche-onafhankelijk zijn en de salarisadministratie voor alle bedrijfstakken kunnen verzorgen. De administratie wordt gedaan via een ASP oplossing. Dit betekent dat u via internet uw eigen administratie kunt raadplegen.

0 Error: