Diensten: Het samenstellen van jaarrapporten, tussentijdse cijfers en diverse prognoses

Zoals al blijkt onder het kopje “ het verwerken van uw administratie en boekhouding” kunnen wij voor u na het verzorgen van de administratie een jaarrekening opstellen.

Daarnaast kunnen wij andere financiële gegevens voor u genereren zoals tussentijdse of halfjaarcijfers.

Verder kunnen wij diverse prognoses en begrotingen voor u maken. U kunt hierbij denken aan liquiditeitsprognoses, investeringsprognoses, prognoses van winst- en verliesrekeningen en balansen, etc.

0 Error: